گروه تحقیقاتی

اعضاء و مسئولیت‌ها


علاء الدینی
مدیر پروژه احکام شریعت اسلام
عضو زبان خارجی

سهیلی‌مقدم
مشاور و رابط گروه

خانم سادات
مدیر پروژه مدیریت اسلامی
عکاس هنری

آندری
ناظر روسی

روسلان
ناظر روسی

ویسام
مترجم انگلیسی و روسی

آقازاده
مدیر گروه گرافیکی

بابایی
مدیر گروه گرافیکی

پورافشار
گرافیست

نرجس حسن پور
گرافیست

الهه احمدپور
گرافیست

مائده تازه کام
گرافیست

شیما نوبختیان
گرافیست

معصومه اکبری
گرافیست

علی دیابی
گرافیست