گروه تحقیقاتی

ضرب المثل های زبان


سطح بندی نشده   سطح ۱   سطح ۲   سطح ۳  

2066 - Волко́в боя́ться -- в лес не ходи́ть.

اگر از گرگ می ترسی ؛ عزم بیشه مکن.
کسی که از گرگ بترسد، گوسفند نگه نمیدارد. کسی که از مرغ بترسد، ارزن نمیکارد


2067 - Всё в руках божьих.

همه چیز در دست خداست.
یدالله فوق ایدیهم (دست خدا بالاترین دست هاست.)


2076 -


شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است.


2081 - Лу́чше оди́н раз уви́деть, чем сто раз услы́шать. лучше один раз своими глазами увидеть, чем сто раз услышать.

یک بار دیدن از صد بار شنیدن بهتر است. از حق تا ناحق چهار انگشت است.
شنیدن کی بُوَد مانند دیدن. از حق تا ناحق چهار انگشت است.


2083 - Не всё то зо́лото, что блести́т. бело да не серебро.

هر شی درخشانی از طلا نیست.
هر گردی گردو نیست. نه هر سرخی بود مرجان، نه هر سبزی بود مینا.


2159 -


این مجموعه ای از ضرب المثل روسی و گفته های عرضه شده از کتاب کتاب ضرب المثل به زبان انگلیسی و روسی و سخنان توسط نویسنده M. است Dubrovin ، مسکو ، "Prosvesheniye" ، 1993.


2302 -<< First   1   2   3   4   ...   15  Last >>