گروه تحقیقاتی

گروه تحقیقاتی مدیریت معاصر


گروهی با فعالیت های چند زبانه

نسخه پیش آلفا (Pre-Alpha)

پژوهش های میان فرهنگی

 • تدوین متون آموزشی
 • دسته بندی و جمع آوری آیات از کتاب الله مجید با موضوع مدیریت اسلامی
 • ارائه ترجمه آیات و نکات مربوط به آن به چندین زبان
 • ارائه مقالات علمی براساس یافته‌های علمی بدست آمده از این آیاتی
 • ارائه آثار از طریق عکس نوشته
 • مثال های چهار زبانه

مطالعات منطقه‌ای


 • مطالعات حوزه کشورهای پساشوروی(روس زبان)
 • ارزیابی فعالیت های دینی در کشورهای پساشوروی
 • رصد و مطالعه فضای سایبری و ظرفیت شناسی فرهنگی-اجتماعی کشورهای پساشوروی
 • سامانه منابع مکتوب، رسانه‌ای و انسانی مسلمانان روس زبان

زبان های خارجی

 • تدریس زبان روسی
 • لغت نامه عمومی و تخصصی چهار زبانه
 • تهیه و تدوین کتاب گرامر زبان روسی
 • سیاحه ای از مقالات زبان خارجی
 • آزمون زبان روسی
 • ضرب المثل روسی
 • مثال های چهار زبانه